Çalışanlar Dikkat! Yazılanların Aksine; Gece Fazla Çalışma Ücreti Alabilirsiniz! (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanlar Dikkat! Yazılanların Aksine; Gece Fazla Çalışma Ücreti Alabilirsiniz! (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanlar Dikkat! Yazılanların Aksine; Gece Fazla Çalışma Ücreti Alabilirsiniz! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 07.05.2015

İş Kanunu'nun 69'uncu maddesi uyarınca,  gece çalışma süresi 7.5 saati geçemez. Ayrıca, İş Kanunu'nun 41'inci maddesinde, gece çalışmalarında fazla çalışma yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna rağmen, gece çalışmalarında fazla çalışma yapılırsa, fazla çalışma ücreti ödenir mi? Haftalık normal çalışma süresi olan 45 saat aşılmamasına karşılık, gece çalışma süresi 7.5 saati aşarsa, fazla çalışma ücreti ödenir mi?

Bu soruların cevabı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2011 tarih ve E:2011/24236-K:2011/15142 sayılı kararında verilmiştir. Söz konusu kararda:

"İşçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez (m.69/3). Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da gece çalışmasında 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararı bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E,2009/17766K).

Somut olayda davalı işyerinde ayda 2 hafta 22-08 saatleri arasında gece çalışması yapıldığı sabittir. Davacının bu dönemde haftalık çalışma süresi 45 saattir. Ancak günlük çalışmasının 1.5 saatlik kısmı fazla çalışmadır. Davalı işveren bu fazla çalışmanın normal kısmını aylık ücret içinde ödemiştir. Bu durumda davacının %50 zamlı kısım alacağı bulunmaktadır. Mahkemece gerekirse bilirkişiden rapor alınmak suretiyle günlük 1.5 saatlik fazla çalışma alacağının %50 zamlı kısmı hüküm altına alınmalıdır.'' Denilmektedir. Bu karar uyarınca,  haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa bile, gece 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

07.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU