Defter Beyan Sisteminden beyanname güncelleme duyurusu

Defter Beyan Sisteminden beyanname güncelleme duyurusu

-"2024/ 1. Dönem  Gelir Geçici Vergi Beyannamesine" ilişkin  güncelleme çalışmaları tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

***

-Geri kazanım katılım payı beyannamesine ilişkin güncelleme çalışmaları tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

01.04.2024 

GİB DEFTER BEYAN SİSTEMİ 

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular