Deprem Bölgesinde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyan Verilme Süreleri Uzatıldı

Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatıldı


− Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,

Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile

diğer sigortalılarının;

6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları

her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil)

15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş

sayılacaktır.

− Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla

6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay,

Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart,

Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri”

kısmının 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim

borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu

yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ:

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ,

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesi

06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmış ve bu bölgelerdeki bazı

yükümlülükler ertelenmiş buna ilişkin bilgilendirmeler 41, 43, 49, 52, 53 ve 54 numaralı sirkülerimizle

yapılmıştır.


SGK tarafından internet sitelerinde yayımlanan duyuru ile daha önce ertelenen bazı yükümlülüklerin

süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,

Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer

sigortalılarının;

a) 6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her

türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/8/2023

tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

b) 6/2/2023 ila 26/6/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet

beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi

ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların

31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden

yararlandırılmasına,

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla

6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay,

Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve

Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının

15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/8/2023

tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine

getirilmiş sayılmasına,

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla…

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin

Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru...>>

TÜRMOB