Emekli Maaşına Hangi Hallerde Haciz Konulabilir?

Emekli maaşında bloke sözleşmesine dikkat edin

Nafaka veya SGK prim borcu dışında emeklinin aylığı haczedilemiyor. Ancak bazı istisnalar var. Emeklilerin kredi çekerken imzaladıkları sözleşmeler nedeniyle aylıklarına bloke konulabiliyor.

Genel kural olarak emekli maaşlarına haciz konulamıyor. Bu kuralın istisnaları nafaka ve prim borçları. Yani emeklinin nafaka veya SGK’ya prim borcu varsa emekli aylığı haczedilebiliyor. Ancak bu konuda istisnai düzenlemeler var. Emeklilerin kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelerdeki hükümler dolayısıyla emekli maaşına bloke konulması da mümkün hale gelebiliyor. Emekli aylıklarına haciz konulması için alacaklının icra müdürlüğüne talepte bulunması gerekiyor.

İKRAMİYEYE KONAMAZ

Eğer emeklinin rızası olursa borcun haciz konularak tahsil edilmesi mümkün. Ancak emeklinin rızası yoksa, icra müdürü haciz talebini reddediyor ve emekli maaşına haciz konulamıyor. Emeklinin 1000 liralık bayram ikramiyesine de rızası dışında haciz konulması mümkün değil. Emeklilerin krediye ihtiyaçları olduğunda kapısını çaldıkları ilk banka da, emekli aylıklarını aldıkları banka oluyor.

DAHA KOLAY ÇIKIYOR

Emeklilere aylıklarını aldıkları bankadan daha kolay kredi çıkıyor. Diğer bankalar da ancak maaşlarını taşımaları kaydıyla emekliye kredi veriyorlar. Bu durumda emeklilerin maaşlarını aldıkları bankayla bir de kredi ilişkisi kurmaları ve ihtiyaç duydukları krediyi maaşlarını çektikleri bankadan almaları söz konusu oluyor.

Her sayfasını okumak gerekiyor

Emeklilerin aylıklarını çektikleri bankadan kredi kullanırken imzaladıkları sözleşmeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Emekli, kredi borcunun ödenmemesi halinde emekli aylığına bloke konulabileceğini kabul eder, bu yöndeki sözleşmenin her sayfasını imzalarsa, banka emeklinin aylığına bloke koyabileceği gibi kredi borçlarını emeklinin aylığından da tahsil edebiliyor. Kredi sözleşmesi çok dikkatlı okunmalıdır.

Yargıtay: Banka haklı, karar hukuka aykırı değil

YARGITAY kararına konu olan olayda, kredi çeken emekli, imzaladığı sözleşmede aynı bankadan aldığı emekli maaşının bankaya rehinli olduğuna, kredi borcuna karşılık takas ve mahsup edilebileceğine ilişkin sözleşme imzalamış. Emekli aylığına haciz konulamayacağı yönündeki hükümde emeklinin muvafakati olması halinde aylığına haciz konulabileceği ifadesi yer aldığı için, emeklinin aylığına bloke konulmasına rıza verdiği ve bu rızanın da geçerli olduğu değerlendirilmiş. Yarğıtay, blokenin kaldırılmasını isteyen emeklinin talebini reddederek bu durumda bankanın emekli aylığına bloke koyabileceğine ve bunun hukuka aykırı olmadığına karar vermiş.

Okan Güray Bülbül 

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/okan-guray-bulbul/emekli-maasinda-bloke-sozlesmesine-dikkat-edin/haber-838015