Engelliye bakan akrabaya aylık (Ahmet Metin Aysoy)

Engelliye bakan akrabaya aylık (Ahmet Metin Aysoy)

Engelliye bakan akrabaya aylık  (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Çok kişi tarafından bu konu bilinmez ; Engelliye bakan akrabaya devlet aylık sosyal yardım yapar. Çevrenizde bu durumda olup, aylık alma haklarının farkında olmayanlar olabilir. Bu nedenle, bu yazıyı okumanızda yarar var. İşte detaylar:

1- Engelli kişinin %50 ve üzeri engelli olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olması gerekir.

2- Engelliye bakan akrabayla, engellinin aynı evde ikamet etmeleri gerekir. Bakıma muhtaç engelliye bakacak, engellinin evinde oturan bir akrabası yoksa, farklı adresteki akraba da bakım hizmeti verebilir. Akraba; bakıma muhtaç özürlünün eşi, annesi, babası, çocukları, torunları; annesinin ve babasının anne ve babası; kardeşi; kardeşinin çocukları; amcası, halası, dayısı, teyzesi ile kardeşinin, amcasının, halasının, dayısının, teyzesinin eşlerinden ve çocuklarından her birini ifade eder.

3- Engellinin kendi aylık gelirinin veya ailesinin toplam aylık gelirinin aile ferdi sayısına bölünmesi neticesinde engelliye düşen payın bir aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olması icap etmektedir.

4- Bakıma muhtaç özürlüye akrabaları tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım hizmetini veren kişinin, il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

5- Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır. 2015 yılının ilk altı ayında, aylık 793 TL.

Kaynak

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Ek madde 7

- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU