Gemi Adamları Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılırlar? (Ahmet Metin Aysoy)

Gemi Adamları Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılırlar? (Ahmet Metin Aysoy)

Gemi Adamları Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılırlar? (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruYabancı bayraklı gemiler ülkemizde kurulu işyeri niteliğinde bulunmadığından, sözü geçen işyerlerinde çalışan kimselerin Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bulunan ülkelerin tekne ve gemilerinde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik ile ilgili hakları için akit ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşme hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Ülkemizle ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerin limanlarına kayıtlı gemilerin işletmesini devralan ya da bu gemilerde işin bir bölümünü üstlenen Türk işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri Kanunun 5. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sağlanacaktır. 5/g sigorta kapsamında çalışanlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sigortası hükümleri uygulanır.

Limanlarımızda Türk bayraklı veya yabancı bayraklı tekne ve gemilere yükleme, boşaltma vb. işlerde çalışan gerek Türk vatandaşı gerekse yabancı uyruklu kimselerin Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki bildirimleri, liman adına kayıtlı işyeri veya taşeron şirketlerce yapılacaktır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU