Geri kazanım katılım payları ve beyanında son düzenlemeler

Geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi

2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi.

Geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyan ödemeleri, 2023 yılında da üçer aylık olarak uygulanıyor. Mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için 2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi. 

2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi.

GEKAP beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son gününe kadar vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemenin de aynı süre içinde yapılması gerekiyor.

CEZALAR

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymayanlar için Çevre Kanunu'nda belirtilen ceza hükümleri uygulanıyor. Çevre Kanunu'nun 20/z maddesi uyarınca, GEKAP ödemediği tespit edilenlere, ödenmeyen GEKAP tutarına ek olarak GEKAP tutarının yüzde 20'si kadar idari para cezası uygulanıyor.

İSTİSNALAR

Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünler GEKAP kapsamına girmiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri aşağıdaki listede yer alan ürünlerden de GEKAP tahsil edilmiyor.


M. Fatih Köprü

https://www.ekonomist.com.tr/makale/geri-kazanim-katilim-paylari-yeniden-belirlendi-43109