İş Sözleşmesinin Feshedildiği Bildiriminin SMS İle Yapılması Geçerli mi? (Ahmet Metin Aysoy)

İş Sözleşmesinin Feshedildiği Bildiriminin SMS İle Yapılması Geçerli mi? (Ahmet Metin Aysoy)

İş Sözleşmesinin Feshedildiği Bildiriminin SMS İle Yapılması Geçerli mi? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 22.04.2015

Son günlerde, telefon mesajı ile işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği şikayetleri gündem konusunu oluşturmaktadır. Bu yazımızda, telefon mesajı (SMS) ile iş sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin işçiye yapılan bildirimin geçerli olup olmadığını inceleyeceğiz.

A-İş mevzuatı

İş güvencesi hükümlerinden yararlanan (en az 30 işçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışması olan) işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirimi düzenleyen İş Yasası’nın 19.maddesi:

‘’ İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.’’

İş Yasası’nın bildirimler ile ilgili 109.maddesi:

‘’ Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.’’

B-Değerlendirme

19.madde hükümlerine uygun olarak yapılan yazılı bildiriminin ille de kağıtla yapılması  gerekmez. Telefon mesajı da yazılı bildirimin yapılması usullerinden biridir. İşçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesi feshedilecek ise savunmasının önceden alınmış olması koşuluyla, fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtildiği telefon  mesajı ile iş sözleşmesi feshedilebilir.

Ahlak ve iyi niyete aykırı davranışları nedeniyle, yani 25.maddenin (II) numaralı bendi koşullarına uygun olarak işçinin  iş sözleşmesi feshedilecek ise, işçinin savunması alınmadan sözleşmesi telefon mesajı ile feshedilebilir.

Öte yandan, 109.maddedeki bildirim ile ilgili usulü uyulmaması, bildirimin geçerliliğini etkilemez.  109.madde, bildirimin yazılı ve imza karşılığı yapılmasını, bildirimin ispatı için öngörmektedir.

Sonuç olarak, işçinin iş sözleşmesi telefon mesajı (SMS) ile feshedilebilir.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi22.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU