İSTANBUL, 2019 Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri

İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği tarafından 2019 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir.

Genel merkez yönetim kurulumuzca yapılan çalışma sonucunda; 6102 Sayılı T.T.K.’na ve 213 Sayılı V.U.K.’na göre 2019 takvim yılında kullanılacak olan yasal defterlerin noter tasdik ücretleri ile defterlerin kırtasiye masrafları, ticaret sicil tasdiknamesi, yol, posta, kargo gibi çeşitli masraflara karşılık alınacak ücretlerin asgari maliyetleri göz önüne alınarak aşağıda açıklanmış olup, bu tutarlar işletmelerin kapasitelerine göre (çoklu KDV, birden fazla banka hesabı, birden fazla yazar kasa gibi) arttırabilirler. Şube işyerleri için bu tutara %20 ilave edilir.