İstifa Dilekçesinde Özel Durumlar (Ahmet Metin Aysoy)

İstifa Dilekçesinde Özel Durumlar (Ahmet Metin Aysoy)

İstifa Dilekçesinde Özel Durumlar (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 05.05.2015

İşverene bağlı olarak hizmet sözleşmesi ile çalışanların istifa ile ilgili olarak en çok sordukları hususlar yazımızın konusunu teşkil etmektedir.  1. A) Şarta bağlı istifa
Şarta bağlı istifaya, genellikle “ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi koşuluyla” verilen istifa dilekçesi olarak karşılaşılmaktadır. Bu istifa tek taraflı bir irade beyanından ziyade, karşılık anlaşma yoluyla işten ayrılma anlamına gelmektedir. Yani, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmemesi halinde, istifa geçerli değildir.  1. B) İstifa dilekçesinin sonradan işleme konulması
İşçinin verdiği istifa dilekçesinin hemen işleme konmayarak, işçinin çalışmaya devam ettirilmesi, sonradan işçinin aleyhine olacak şekilde istifanın işleme konması halinde, istifa dilekçesi geçerli değildir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.2002/16197. K.2003/2801)  1. C) Baskı sonucu verilen istifa
Baskı sonucu verilen istifa geçersizdir. Ancak, ciddi bir tehdit söz konusu olmalıdır. İşçinin bunu ispat etme yükümlülüğü vardır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca, korkutmanın etkisinin kalktığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, işçinin istifanın geçersiz olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.  1. D) Beyaza imza
İşçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödememek için işçiye boş kağıda imza attırılarak, sonradan imzalı boş kağıt istifa dilekçesine dönüştürülürse, bu istifa geçerli değildir. Ancak boş kağıda imza attığının işçi tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Boş kağıda imza attığını ileri süren işçinin, tanık dinleterek de bu iddiasını ispatlama hakkının olduğu yönünde yargı kararı vardır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.2000/13464. K.2000/18865)

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

05.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU