İşyerinde sakal problemi

Ahmet Metin AYSOY SGK E BAŞMÜFETTİŞİ


İşyerinde sakal problemi

Ahmet Metin Aysoy
SGK E BAŞMÜFETTİŞİ

Bu yazımızda, tartışma konusu olan ve okurlarımızın ilgisini çekeceğini umduğumuz “ işyerinde sakal bırakma iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeni olabilir mi ? “ sorusunu ele alacağız.

Diyelim ki, bir çalışan sakal uzatmaya başlar. İşyerinde işveren yayınladığı bir kılık kıyafet talimatnamesi ile çalışanların sakal uzatmasını yasaklar ve buna uymayan çalışanları işyerine almaz.

Söz konusu yasağa uymamakta direnen işçiye iki kez kınama cezası verdikten sonra bu işçinin iş sözleşmesini fesheder.
Sözleşmesi feshedilen işçi konuyu yargıya taşır.

İşçi din ve vicdan hürriyetinin işveren tarafından ihlal edildiğini öne sürerek işverenden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunur.

Yerel mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle işçinin maddi zararının bulunduğu ve işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle de manevi zararının bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilir. 
Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin söz konusu kararını hatalı bularak bozar.

Yargıtay Kararının sonuç kısmı kılık kıyafet konusunda işveren ile işçi arasında çıkabilecek ihtilafların çözümü açısından yol göstericidir:

  • İşverenin işyerinde çalışma düzen ve disiplinini sağlamaya yönelik kararlar alması, işverenin yönetim hakkının gereğidir.
  • İşverenin yayınladığı talimatname ile işyerinde uyulması gereken kılık kıyafet kuralları ile sakal boyunun düzenlenmesi kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez . (Yargıtay 7.HD. 15.06.2015 gün,  2014/18048 E,   2015/12110 K )


-YASAL UYARI-