İşyerlerinde İş Kazası Meydana Gelen İşverenlere Teşvik Ve İhale Cezası! (Ahmet Metin Aysoy)

İşyerlerinde İş Kazası Meydana Gelen İşverenlere Teşvik Ve İhale Cezası! (Ahmet Metin Aysoy)

İşyerlerinde İş Kazası Meydana Gelen İşverenlere Teşvik Ve İhale Cezası! (Ahmet Metin Aysoy. SGK E.Başmüfettişi) 27.04.2015

İş kazası işverenlere pahalıya mal olacak. 6645 Yasa ile, iş yerlerinde iş kazası meydana gelen işverenlere teşvikten faydalanma engeli ve kamu ihalelerine katılma yasağı kondu. İşte detaylar:

A-İhale Yasağı

-Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan  yasaklanacak.

- Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilecek ve Kurumun internet sayfasında ilan edilecek.

B-Teşvik Engeli

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacak.

-10 çalışan sayısının belirlenmesinde, Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınacak.

- Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek.

- Teşvikten yararlanan işverenlerden yukarda belirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklı duruma düşecekler.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi27.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU