Kendi Kredi Kartını Çekip işyerinden Nakit Alınması

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI


Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com 

 

            Tüketim Ekonomisi gereğince insanlar çoğu zaman borçlanmalarının önüne geçememektedirler. Borçların ödenmesinde zorlananlar borçları çevirmek adına çevrelerinden, akrabalarından veya işyerinden zaman zaman borç istemektedirler.

   Tabi  ‘’sende olmazsa kimsede olmaz’’  Atasözü de tam bu anlamda kullanılmış olup, borç bulamadıklarındaişler iyice kötüleşmektedir. .

Böyle durumda olanlar  nakit ihtiyacını karşılamak için  işyeri POS cihazlarından herhangi bir satış işlemi olmaksızın Kendi veya başkasına ait kredi kartını çekerek sliplerin İşyeri Nakitleri ile değiştirerek borçlarına geçici çözüm üretmektedirler.

Ama yapılan bu işlemin Hukukta bir karşılığı olduğunu da bilmeleri gerekir.

İşveren haberi olmadan yapılan işlem sonucu işçisine karşı güveni zedelenmiş olacağı gibi birde ayrıca BANKA KOMİSYONU ÖDEMEK ZORUNDA kalacaktır.

Örnek vermek gerekirse;

Nakit ihtiyacı olan  personel ,müşterinin 200 TL'lik NAKİT alışverişinde parayı tahsil etmiş ancak kasaya koymayarak, KENDİ KREDİ KARTINI POS dan çekerek  200 TL lik Banka slipi ile değiştirmiştir.

KONUNUN İŞ KANUNU BAKIMINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ  

Bilindiği üzere; 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e bendinde açıklandığı üzere, işçi işverenin iş sözleşmesi ile başlayan çalışmasında işverenin ona güvendiğini, bu güveni sarsacak, zedeleyecek ve işvereni zarara uğratacak davranışlardan kaçınması açıklayan hüküm içermektedir. (1) 

İşverene haber vermeden kendi kredi kartı nı kullanarak Nakit alması veya başka personele de kullandırması ve Nakit vermesi,  Yargıtay kararlarında İşverenin Güvenini kötüye kullanmak kabul edilmiştir.

Konuya ilişkin Yargı Kararları

Yargıtay olayın basit bir nakit-kredi takası olmadığını , bir çok hukuki sonucun ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten  emsal kararlar vermiştir.

Yargıtay

”(9.HD 2012/957 E. 2014/5349 K. 20.02.2014


E) Gerekçe:
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 18/07/2007 tarihli el yazılı açık ikrarından ve mahkemenin kabulünden kasa kontrol görevlisi olan davacının nakit parayla alışveriş yapan müşteriden nakit para alarak, 370,00 TL ödemeyi kendi kredi kartıyla yaptığı, davacının bu eyleminin açıkça doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış olup bir kere yapılmasının eylemin niteliğini değiştirmeyeceği, davacının bu eyleminin işverene haklı fesih imkanı verdiği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatları talebinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir
.  http://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

 

SONUÇ 

Yargıtay  Kendi kredi kartı ile işyerinde işlem yaparak Karşılığın da NAKİT ALINMASINI işlemin bir defa yapılması, tutarının küçük olması, bilmiyordum denilmesini Hukuk açısından geçerli sebep olarak kabul etmemekte olup, 

Kendi kredi kartını satış işlemi olmaksızın POS makinasından geçiren ve karşılığında işyerinin Nakitlerini alan ve bu işlemi yaptıran/yapan iştirak eden işçilerin iş akitlerinin ,4857 Sayılı  İş Kanununun 25/II maddesi gereğinceİŞVERENE  HAKLI NEDENLE FESİH ETME YETKİSİ  vermektedir. Haklı nedenle Fesih edilmesi sonucu Tazminat ödenmeyeceği tabidir. 

Ayrıca Komisyon ödemek zorunda kalan işverenin zararı tazmin hakkı da saklı kalmaktadır. 

Saygılarımla,   

Kaynak     (1)4857 Sayılı İş Kanunu

                (2) Yargıtay Kararları 


DİĞER YAZILARI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ