Kendisini SSK’lı Gösteren İşverenin dikkatine! (Ahmet Metin AYSOY)

Kendisini SSK’lı Gösteren İşverenin dikkatine! (Ahmet Metin AYSOY)

Kendisini SSK’lı Gösteren İşverenin dikkatine! (Ahmet Metin AYSOY, SGK E.Başmüfettişi)  15.05.2015

Okuyucumuzun sorusu : ‘’1.10.2018 tarihinden önce anonim şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan ve şirkette 4/a sigortalılık vasfı 1.10.2008 tarihinden evvel başlayıp bu güne kadar devam eden bir kişinin, işyeri faaliyetinin SGK ‘nın ayrı bir ünitesinin bulunduğu yere nakledilmesi halinde veya söz konusu kişinin aynı şirketin başka şubesine naklinin yapılması halinde 4/a sigortalılığı kesintiye uğramış olur mu? Başka deyişle 4/b sigortalısı olması mecburi mi?’’

Bu soruların cevabı için, S.G.K 2014/5 sayılı Genelgede yer alan iki örneği hatırlamakta fayda vardır.

6/10/2003 tarihinde kendine ait işyerinden başka sigortalılarla birlikte (a) bendi kapsamında bildirilen sigortalının, işyeri faaliyetini 6/1/2009 tarihinden itibaren farklı bir üniteye naklettiği, sigortalının 7/1/2009 tarihinden itibaren işyeri faaliyetini naklettiği işyerinden bildirimlerinin yapılmaya devam edildiği anlaşılmış olup, bu sigortalının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı kesintiye uğramış sayılmayacaktır.

Sigortalının (işverenin)  8/1/2009 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında yeni işyerinden hizmet bildirildiği tespit edilmiş olup, bu durumda sigortalının önceki işyerindeki çalışmasının kesintisiz devam ettiğinden, söz edilemeyeceğinden7/1/2009 tarihinden itibaren ( b) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirimleri başlatılacaktır.

Anlaşılacağı üzere, 1.10.2018 tarihinden önce Anonim şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan ve şirkette 4/a sigortalılık vasfı 1.10.2008 tarihinden evvel başlayıp bu güne kadar devam eden bir kişinin aynı şirketin başka şubesinde naklinin yapılması halinde, yeni işyeri söz konusu olduğu için, 4/a sigortalılığı kesintiye uğramış olmaktadır. Başka deyişle 4/b sigortalısı olarak bildirimi yapılmalıdır.

Yeri gelmişken önemli bir hatırlatma yapalım.

İşverenin, örneğin limited şirket ortağının, işyerinde çalışan bütün işçilerin işten çıkarılması halinde, kendisini bu işyerinde 4/a sigortalısı olarak göstermeye devam etmesi mümkün değildir.

Bu durumda, işverenin 1.10.2008 tarihinden evvel başlayan 4/a sigortalılığı kesintiye uğramış, 4/b sigortalılığı başlamıştır.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

15.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU