Muhasebe Belge Ve Bilgilerin Paylaşımı İle İfşası

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni


Son günlerde ülke gündeminde bilgilerin paylaşımı, paylaşılan belge ve bilgilerin sosyal medya, paylaşım platformlarınca kullanılması, daha doğrusu ifşası tartışmaları ön plana çıkmaktadır.

Vergi mükellefleri ile birlikte muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının da firmalara ait belge ve bilgilerin paylaşım platformları aracılığıyla aktarıldığı daha doğrusu açıkça ilgililerle paylaşıldığı  herkesin malumudur.

Kısacası kıymetli evrak hükmünde, üçüncü şahıslarla paylaşımı sakıncalı olan;

-Banka bilgileri, bilanço, gelir tablosu, fatura, fiş, mizan, çalışan bilgileri, talimatlar, ödeme dekontları, tahakkuk fişleri, kısaca firmaların muhasebe evraklarının neredeyse tamamının sırra mukim  olduğu halde whatsApp aracılığıyla paylaşımı muhasebeci ve firma yetkilileri açısından mali, iktisadi, idari, hukuki, adli ve cezai yönden bağlayıcı olacaktır.

Muhasebe mesleğini icra eden firma muhasebecileri, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler eğer bu kıymetli belgeleri whatsApta paylaştı ve bu paylaşım platformu da ilgili belge ve bilgileri facebook vs gibi yerlerde açık şekilde kullandığı taktirde bu sorumluluğun altından kalkmalarının zor olacağı aşikardır.

3568 Sayılı Mesleki yasa ile, vergi mükellefine ait belge ve bilgilerin sır hükmünde olduğu, meslek mensubunun üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşımının yasak olduğu  açıkça belirtilmektedir. Bir ihtilaf halinde meslek mensubunun cezalı duruma düşeceği ve hatta disiplin suçu ile meslekten men cezasına kadar gidebileceği unutulmamalıdır.

Firma yöneticileri, yetkilileri ve iç muhasebecileri de aynı şekilde sorumludur

WhatsApp gibi paylaşım platformlarının güvenirliği tartışma konusudur. Paylaşılan belge ve bilgilerin firmalar ve muhasebecilerin aleyhine kullanılabileceği ve büyük risk teşkil edebileceği gözardı edilmemelidir.

Kişisel  Verileri Koruma Kanunu'nun (KVKK) belge ve bilgilerin izinsiz paylaşımına cevaz vermediği bilinmelidir.

Dolayısıyla tedbiri elden bırakmayıp, belge ve bilgileri ulu orta paylaşmamak gerekir...

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni