MUHASEBE BELGE VE BİLGİLERİN PAYLAŞIMI İLE İFŞASI

EYÜP YÜCELİ SMMM, Bağımsız Denetçi


Son günlerde ülke gündeminde bilgilerin paylaşımı, paylaşılan belge ve bilgilerin sosyal medya, paylaşım platformlarınca kullanılması, daha doğrusu ifşası tartışmaları ön plana çıkmaktadır.

Vergi mükellefleri ile birlikte muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının da firmalara ait belge ve bilgilerin paylaşım platformları aracılığıyla aktarıldığı daha doğrusu açıkça ilgililerle paylaşıldığı  herkesin malumudur.

Kısacası kıymetli evrak hükmünde, üçüncü şahıslarla paylaşımı sakıncalı olan;

-Banka bilgileri, bilanço, gelir tablosu, fatura, fiş, mizan, çalışan bilgileri, talimatlar, ödeme dekontları, tahakkuk fişleri, kısaca firmaların muhasebe evraklarının neredeyse tamamının sırra mukim  olduğu halde whatsApp aracılığıyla paylaşımı muhasebeci ve firma yetkilileri açısından mali, iktisadi, idari, hukuki, adli ve cezai yönden bağlayıcı olacaktır.

Muhasebe mesleğini icra eden firma muhasebecileri, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler eğer bu kıymetli belgeleri whatsApta paylaştı ve bu paylaşım platformu da ilgili belge ve bilgileri facebook vs gibi yerlerde açık şekilde kullandığı taktirde bu sorumluluğun altından kalkmalarının zor olacağı aşikardır.

3568 Sayılı Mesleki yasa ile, vergi mükellefine ait belge ve bilgilerin sır hükmünde olduğu, meslek mensubunun üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşımının yasak olduğu  açıkça belirtilmektedir. Bir ihtilaf halinde meslek mensubunun cezalı duruma düşeceği ve hatta disiplin suçu ile meslekten men cezasına kadar gidebileceği unutulmamalıdır.

Firma yöneticileri, yetkilileri ve iç muhasebecileri de aynı şekilde sorumludur

WhatsApp gibi paylaşım platformlarının güvenirliği tartışma konusudur. Paylaşılan belge ve bilgilerin firmalar ve muhasebecilerin aleyhine kullanılabileceği ve büyük risk teşkil edebileceği gözardı edilmemelidir.

Kişisel  Verileri Koruma Kanunu'nun (KVKK) belge ve bilgilerin izinsiz paylaşımına cevaz vermediği bilinmelidir.

Dolayısıyla tedbiri elden bırakmayıp, belge ve bilgileri ulu orta paylaşmamak gerekir...

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
info@muhasebedr.com 


***

2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR, TUTAR, ORAN VE HADLER  LİSTESİ

-2021 Yılı SGK Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar  

-2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VUK'TA YER ALAN VE 01.01.2021'DEN İTİBAREN UYGULANACAK  HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

-01.01.2021'DEN İTİBAREN BEYANNAMELERDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

-2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar (GVK Genel Tebliği (Seri No: 313)

-2021 YILI  VERGİ HARÇ TUTARLARI 

-2021 YILI MOTORLU ARAÇLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI TARİFESİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRET VE BORDRO PARAMETRELERİ 

-2021 YILI ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ TABLO

-2021 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI

-2021 YILI BEYAN SINIRLARI, İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

-2021 YILI MUHASEBE VE VERGİ CEZALARI