Primini kendisi yatırıp, SSK’lı olmak mümkün! (Ahmet Metin Aysoy)

Primini kendisi yatırıp, SSK’lı olmak mümkün! (Ahmet Metin Aysoy)

Primini kendisi yatırıp, SSK’lı olmak mümkün! 

Düşük prim ödeyerek, SSK’lı yeni deyimle 4/a sigortalısı olmak mümkün. Tarım veya orman işinde süreksiz çalıştıklarını beyan edip, bunu aşağıda belirtilen şekilde belgeleyerek, başvuruda bulunanlar, primlerini kendileri yatırarak, SSK statüsünden emekli olabilirler.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin; SGK internet sitesinde örneği yer alan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni ikametlerinin bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Orman işi kapsamında sigortalı olmak  isteyenlerin de yine SGK internet sitesinde yer alan “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni ikametlerinin bağlı bulunduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüklerine veya kalkınma kooperatiflerine onaylatıp bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

2015 yılında ödeyecekleri aylık prim 30 gün üzerinden değil, 22 gün üzerinden hesaplanmakta, dolayısıyla,  daha düşük tutarda prim yatırma imkanı sağlanmaktadır. 30 gün oluncaya  kadar 22 güne her yıl bir gün ilave edilmektedir.

Tarım sigortalısına geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU