Şartlar oluşmadan bağlanan emeklilik maaşlarının akıbeti!

Şartlar oluşmadan bağlanan emeklilik maaşlarının akıbeti!
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik talebinde bulunan SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla gerekli aylık bağlama şartlarının tamamını yerine getirip getirmediklerine bakarak aylık bağlama işlemlerini ifa etmektedir.
Emeklilik aylığına hak kazanma şartlarının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra tespit edilmesi durumunda SGK tarafından yapılan işlemler ile aylığın tekrar başlaması bu yazımızda izah edilmiştir.
 
BAĞLANAN AYLIKLAR GERİ ALINMAKTA
 
SGK’dan emeklilik talebinde bulunan SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla Kanunda öngörülen aylık bağlama şartlarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmekte, bu şartların oluşmadığının daha sonra tespit edilmesi hâlinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmektedir.
Bu sigortalıların yeniden aylık bağlanması talebinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar bağlanmaktadır.
4/1-c (Emekli Sandığı)) sigortalısı olarak görev yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, görevleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama şartlarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması hâlinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, memuriyet görevine iade edilecektir.
 
TEKRAR EMEKLİLİK MAAŞININ BAĞLANMASI
 
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını sağlamadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecek olmakla birlikte;
  • Tespit tarihinden önce, aylığa hak kazanma şartlarının oluştuğunun anlaşılması durumunda, bu şartların yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden talep şartı aranmaksızın,
  • Tespit tarihinden sonra aylığa hak kazanma şartlarının oluşması durumunda ise yeniden emeklilik talebinde bulunması hâlinde,
Emeklilik aylığı bağlanmaktadır.
SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılıklarıyla ilgili hizmetleri bulunup hizmet birleştirmesi yapılarak aylık bağlanan, ancak SGK’nın hatalı işlemleri sonucu yanlış statüde aylık bağlandığı tespit edilen sigortalıların, farklı statüde geçen hizmet sürelerinin emeklilik talep tarihinden önce olması şartıyla, mevcut tahsis talebi diğer statüler için de geçerli sayılacaktır.
Bu durumda yanlış statüde bağlanan aylığın iptal edilerek, aylığa hak kazandığı statüdeki hak kazanma şartlarının yerine gelmesi hâlinde, yeni bir emeklilik talep dilekçesi alınmaksızın, sigortalıya aylığa hak kazanma şartlarının yerine geldiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanacaktır.
 
PRİMLERİ EKSİK ÇIKANLARIN DURUMU
 
Emeklilik aylığı bağlandıktan sonra prim borcu olduğu tespit edilenlerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için emeklilik talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin miktarına bakılmaksızın prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanacaktır. Dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilecektir.
Bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.
Emeklilik talep tarihinden önce sigortalılığı sona erenlerden, aylık bağlamaya esas hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğunun aylık bağlandıktan sonra anlaşılması hâlinde, sigortalıların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeksizin, eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.
Aylık bağlama işlemleri sırasında gerek sigortalılar tarafından beyan edilmemesi gerek SGK tarafından yeterli kontrollerin yapılmaması gerekse herhangi bir nedenle hizmetin emeklilik talep tarihinde SGK kayıtlarına işlenmemesi nedenleriyle tespit edilemeyen tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait sigortalı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin prim borcu olan sigortalıların aylıkları ise, aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olan söz konusu hizmet süreleri de dikkate alınarak tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden hesaplanacak ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeyecek olup, aylıklar durdurulmaksızın eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

İsa Karakaş