SGK Açısından Alt İşverenin Alt İşvereni (Ahmet Metin Aysoy)

SGK Açısından Alt İşverenin Alt İşvereni (Ahmet Metin Aysoy)

SGK Açısından Alt İşverenin Alt İşvereni (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Dün ilginç bir soru aldım.

Alt işverenin işi başka alt işverene yaptırmasının asıl işveren ve SGK açısından değerlendirilmesi istendi.

Önemli ve pek ele alınmamış konu. Önce bu konudaki mevzuata bakalım.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  1. a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi ifade eder.
MADDE 31 – (1) Alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirir. Alt işveren adına işyeri dosyası açılmaz.

İşveren Uygulama Tebliği (1.9.2012)

Aylık prim ve hizmet belgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesi için, alt işvereni olan işyerlerinde, hem işveren, hem de alt işverenlerin her biri ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi alacaklardır. (madde.2.3.1)

Sorunun cevabı

Alt işverenin aldığı işin bir kısmını başka işverene yaptırmasına ilişkin sözleşme yapması, sözleşmenin her iki alt işverence imzalanması,

Alt işverenin söz konusu sözleşmeyi asıl işverene onaylatması,

Bu sözleşme ve 1.9.2012 tarihli İşveren Uygulama Tebliğinde belirtilen belgelerle başvuruda bulunularak, SGK dan kullanıcı kodu ve şifre alınması,

Alt işverenlerin ayrı ayrı kullanıcı kodu ve şifre ile aylık prim ve hizmet belgesini düzenlemeleri,

Gerekmektedir.

Bahse konu sözleşme de, sadece iki alt işverenin imzasının bulunması, asıl işverenin onayının olmaması durumunda, alt işverenden iş alan ikinci alt işverenin sigorta prim borçlarından asıl işveren sorumlu tutulamaz.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU