SGK GENELGESİ 2023/6

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-62567953 24.01.2023

Konu : 2018/38 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılması

GENELGE 2023/6

06.11.2018 tarih, 2018/38 sayılı ve "Emeklilik İşlemleri" konulu Genelge'nin "EKLER DİZİNİ"nde yer alan "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (2 Sayfa)" ibaresi, "Ek:2-

Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (1 Sayfa)" şeklinde değiştirilmiştir.


Ayrıca, 2018/38 sayılı Genelgenin güncellenen "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ekte yer almaktadır.


Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.


Kürşad ARAT

Kurum Başkanı V.

****

2018/38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 2470172023 TARİHLİ VE 2023-6 SAYILI GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ