SGK İş Kazası İncelemesiyle İlgili İşverenlerin Bilmediği Hususlar (Ahmet Metin Aysoy)

SGK İş Kazası İncelemesiyle İlgili İşverenlerin Bilmediği Hususlar (Ahmet Metin Aysoy)

SGK İş Kazası İncelemesiyle İlgili İşverenlerin Bilmediği Hususlar (Ahmet Metin Aysoy) -24.04.2015

İş kazası meydana gelmeden, iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini bütün işverenler bilir. Ancak, işçinin vasfı ilgili olup, işverenlerce az bilinen ya da bilinmeyen bazı hususlar, SGK’nınişverenlerin iş kazasındaki  kusur derecesini belirlenmesinde önemli rol oynar.

A) Eğitimin belgelenmesi

İş kazasını soruşturan müfettişin, ilk incelediği husus, kaza geçiren işçinin işe başlamadan önce veya işbaşında, yapacağı iş, kullanacağı makine ile ilgili eğitime tabi tutulup tutulmadığını, belirlemektir. Bu nedenle, işçilerinize verdiğiniz eğitimi belgeleyin ve bu belgeleri işçi dosyasında saklayın.

B) Mesleki kıdem

İşçinin yaptığı iş ve kullandığı ekipmanla uyum içinde olması için yeterli sürenin geçmesi gerekmektedir. Kaza geçiren işçinin mesleki kıdemi, yani çalışma süresinin bir yıl veya daha uzun olması, iş kazasında işverenin kusur derecesini belirlemesinde etkili olmaktadır.

C) 18 yaş

Kaza geçiren işçinin 16-18 yaş aralığında olması, işverenin kusur derecesini yükselten etkenlerden birisidir.

D) Mesleki sertifika

Kaza geçiren işçinin yaptığı işle ilgili sertifika veya diplomasının olması işverenin kusur derecesini azaltan etkenlerdendir.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi24.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU