Sigortasız işçinin iş kazasında işverene ağır fatura


Sigortasız işçinin iş kazasında işverene ağır fatura
Sigortasız çalıştırılan işçiler iş kazası geçirdiklerinde işveren gizleme yoluna başvurabiliyor. SGK, sigortasız çalışırken iş kazası geçirenlerin her türlü tedavi giderlerini karşılar, tüm masrafları da işverene rücu eder. İşveren gizlese de iş kazasını işçi veya yakınları bildirmeli. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, iş kazası geçiren sigortasız işçilerin haklarını yazdı

Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, 4A (SSK) kapsamında çalıştırılan kişilerin işe başlama tarihinden önce işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilmesi gerekir. 4A kapsamındaki kişilerin sigortalılığı, işe başladıkları gün başlar. Kanunda, bildirimin önceden yapılma zorunluluğunda inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerine istisna tanınıyor. Bu sektörlerde işe giriş bildirgesi, işçinin çalışmaya başlatıldığı gün verilebiliyor.

İşe giriş bildirgesinin işe başlamadan önce verilmesi ile denetim görevlileri işyerine geldiğinde “Bu eleman bugün işe başladı, biz de bugün sigorta girişini yapacağız” şeklinde işverenin bahane bulması önleniyor. Ancak, iş kazalarının en yoğun olduğu inşaat sektöründe istisna uygulanması, tam da işverenin istediği bahaneyi veriyor. İnşaat sektöründe istisnanın kaldırılarak, bu sektörde çalışan işçilerin işe giriş bildirgelerinin işe başlamadan önce SGK’ya verilmesinin sağlanması gerekiyor