ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI YENİDEN DEĞİŞTİ

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI YENİDEN DEĞİŞTİ

30 Kasım 2022 Tarih ve 32029 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan ve 1 Ocak 2023 Tarihinde yürürlüğe girecek olan, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olma koşullarında yeniden değişiklik yapılmıştır

Şirketler son üç hesap dönemi içinde art arda iki hesap döneminde belirlenen eşik değerlerin üzerine çıktıkları takdirde bağımsız denetime tabi olacaklar.

Buna göre daha önce ilgili düzenlemenin,

I sayılı listesinde yer alan şirketlerde;

15 milyon lira olan aktif toplamı sınırı 30 milyon liraya,
Yıllık net hasılat şartı 20 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldı.
Çalışan sayısına ilişkin 50 kişilik sınır ise değiştirilmedi.

II sayılı listede yer alan EPDK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine sahip şirketler yanı sıra kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendika, dernek, vakıf ve kooperatiflere bağlı şirketler için de yeni eşik değerler belirlendi.

Bunlarda aktif toplamı şartı 30 milyon liradan 60 milyon liraya,
Yıllık net satış hasılatı şartı 40 milyon liradan 80 milyon liraya düşürüldü.
Bu gruptaki şirketlerde çalışan sayısı şartı ise 125’ten 100’e düşürüldü.

Bu gruplar dışında kalan şirketlerde ise; 

Aktif toplam şartı 35 milyon liradan 75 milyon liraya,
Net satış hasılatı şartı 70 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı.
Çalışan sayısı şartı da 175’ten 150’ye düşürüldü.

2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile  satış hasılatı, aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı kriterlerinden en az iki tanesini taşıyanlar bağımsız denetime tabi olacaklardır


Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com
Genel Yayın Yönetmeni