Teşvikten geriye doğru yararlanmayı yasaklayan Genelge hukuka aykırıdır. (Ahmet Metin Aysoy)

Teşvikten geriye doğru yararlanmayı yasaklayan Genelge hukuka aykırıdır. (Ahmet Metin Aysoy)

Teşvikten geriye doğru yararlanmayı yasaklayan 2015/10 sayılı Genelge hukuka aykırıdır. (Ahmet Metin Aysoy, SGK E. Başmüfettiş) 18.05.2015

18.3.2015 tarihinde yayımlanan 2015/10 sayılı SGK Genelgesi, 4447 sayılı Kanunun geçici 10.maddesinde yer alan teşvikten geriye doğru yararlanmayı yasakladı. İşverenleri mağdur edecek bu Genelge hukuka aykırıdır.

1-İdarenin istikrar prensibine aykırı

4447 sayılı Kanunu’na 6111 sayılı Kanun ilave edilen geçici maddede öngörülen teşvik, 1.3.2011 tarihinde uygulamaya girdi. Teşvikten geriye doğru faydalanmayı yasaklayan bir duyuru ve genelge olmaksızın teşvik 4 yılı aşkın süre uygulandı. Teşvikten geriye doğru faydalanma talepleri SGK  tarafından uygun görüldü.  Ancak, 18.3.2015 tarihine gelindiğinde, teşvikten geriye doğru faydalanma yasak dendi. Teşvikten geriye doğru faydalanmış işverenler ile faydalanamayacak işverenler arasında adaletsizlik yaratıldı. Bu durumun, idarenin istikrar prensibiyle bağdaşmadığı açıktır.

2-Kanunda yer almayan düzenleme

Teşvikle ilgili 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesinde, teşvikten geriye doğru faydalanmayı yasaklayan bir hüküm yoktur.  Öte yandan, söz konusu maddenin son fıkrasında yer alan ‘’Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.’’ Hükmü idareye yasada var olmayan bir yasaklamayı genelge ile ihdas etme yetkisi vermez. Nitekim teşvikten yararlanma daişvereni yasaklı duruma düşüren veya teşvikten faydalanmaya engel teşkil eden sebepler yasa da ayrı ayrı gösterilmiştir. İdareye tanınan yetki, yasa maddesinde yer alan her hükmün uygulanması ile ilgili belge, şekil, başvuru yöntemi gibi usul ve esasları belirlemektir. Genelge ile yasanın içerisinde var olmayan ve yasadan yararlanmayı yasaklayan hüküm konamaz.

3-Yapılacak işlem

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2015/10 sayılı Genelgesi’yle, prim teşviklerinden geriye doğru yararlanması engellenen işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taleplerini reddettiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işleminin ve 2015/10 sayılı Genelge’nin iptali için Danıştay’da dava açabilirler.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

18.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU