Ücret Artışı İsteyen Çalışanlar Haklarınızdan Olmayın (Ahmet Metin Aysoy)

Ücret Artışı İsteyen Çalışanlar Haklarınızdan Olmayın (Ahmet Metin Aysoy)

 Ücret Artışı İsteyen Çalışanlar Haklarınızdan Olmayın (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

Diyelim ki, işverenin sizi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görevlendirmesi dolayısıyla ücretinize zam talep ettiniz. Ücret artış isteğinizin reddi, size iş sözleşmenizi feshetme açısından haklı neden oluşturmaz.

Yargıtay'ın konuya ilişkin kararını bilmekte yarar var.

"Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Somut olayda, davalı işverenliğe ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan davacının, dosya kapsamında yer alan ve kendisinin yazmış olduğu elektronik-posta çıktısından anlaşıldığı üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ne yapılan görevlendirme hakkında ücretinde belli bir oranda artış talep ettiği görülmektedir.

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret konusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır. Bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin ayrı ayrı reddi gerekir.

Y.22.H.D. E.2015/2904 K. 2015/4249 9.2.2015"

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU