Vergi Levhasının oluşturulması hakkında önemli hatırlatma


VERGİ LEVHASI 31 MAYIS 2024 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULACAK

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin
verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından
beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin İNTERNET VERGİ DAİRESİ
hesabına aktarılmaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31
Mayıs 2024 tarihine kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.
Meslek mensuplarımızın kendilerine ve müşterilerine ait 2023 Takvim yılına ait Vergi Levhalarını
aşağıda belirttiğimiz yolları izleyerek oluşturacaklardır.

Vergi Levhaları GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yol izlenerek oluşturulacak…

 GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.

 https://dijital.gib.gov.tr/portal internet vergi dairesi seçeneğini tıklayınız.

 Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki İNTERNET VERGİ DAİRESİ yazısı tıklanacak açılan sayfada
Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri seçeneğine basınız. E-vergi levhası seçeneğini tıklayınız.

 Vergi levhası Bilgilerini tıklayınız, Gelir Vergisi Mükellefleri için, Mükellef Vergi Kimlik Numarası
ve TC Kimlik Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, kollektif şirket ortaklığında her ortak için
ayrı ayrı giriniz)

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket- Limited Şirket) Şirketin Vergi Kimlik Numarası
(Hesap Numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için T.C. Kimlik numarası bölümü boş
bırakılacaktır.

 Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu
VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda
saklamanızı öneriyoruz.

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen
mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde
bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK
353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Kurtuluş Cd. No:114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 315 8400 Faks: 0 (212) 343 4780
e-Posta: [email protected] | www.ismmmo.org.tr
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları
yazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya
taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi
levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere
bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve
bulundurma zorunluluğu yoktur.

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde
olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek
mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını
alabilecektir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL
İstanbul SMMMO Başkanı