Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan çok önemli avantajlar

Fatih Acar Yeminli mali müşavir

Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan çok önemli avantajlar

Özellikle yeni yatırım yapmayı düşünen sanayici ve işadamlarımız için yatırım teşvik belgesi alınarak bu yatırımların gerçekleştirilmesi son derece önemli bir konudur.Yeni yatırım yanında mevcut üretimde kullanılan makine parkını yenilenmesi amacıyla yapılacak yatırımlarda da teşvik belgesi alınması son derece önemli bir  konudur.Özellikle çok önemli bir sanayi kenti olan Bursa ilimizde yaptığımız saha araştırmalarında çok sayıda firmanın önemli yatırımlar için teşvik belgesi alınmadığını ,teşvik belgesi alınmasına rağmen belgede yer alan teşvik unsurlarından yeterince yaralanılmadığı gerçeğiyle karşılaştık. Bu nedenle bu haftaki yazımızda bu konuyu değerlendirmeye çalışacağım.


Teşvik Belgesinde Genel Esaslar


• Yatırım teşvik belgesi 2012 /3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı bir uygulamadır.


• Yatırım teşvik belgesi 3 ana faktör üzerinden yürütülmektedir.


Genel, Bölgesel VE Sektörel faktörler Genel Faktörler


• Sektörün çeşidine göre yatırım teşvik belgesine dahil olmayan veya sadece genel teşvik sistemine dahil olan yatırımlardır. Genel teşvik sisteminde sadece kdv ve gümrük vergisi istisnası uygulanır.


• Teşvik sisteminden faydalanabilmek için her bölgenin alt yatırım limit tutarları farklılık gösterebilir. Yatırımlar ,komple, tevsi, modernizasyon gibi çeşitlilik arzeder her bir yatırımın vergi, sgk uygulamaları farklılık arz eder


Bölgesel Faktörler


• iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefler.


• Sanayi ve teknoloji bakanlığı gelişmişlik düzeylerine göre illerimizi 6 bölgeye ayırmıştır.


• Gelişmişlik düzeyi en yüksek olduğu bölge 1. bölge  olup teşvik oranlarının en düşük olduğu bölgedir (İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya v.b )


• Teşvik oranlarının en yüksek olduğu bölge 6. bölgedir. (Adıyaman, Ardahan, Batman Diyarbakır, Van vb. illerdir.)


Sektörel Faktörler


• Türkiyenin hangi bölgesine yatırım  yaparsak yapalım  öncelikli yatırımlar kapsamına giren yatırımlardır.


• Öncelikli yatırım kapsamına giren yatırımlar 4. ve  5. bölge teşviklerinden yararlanırlar


• 6. bölge illerine yapılan yatırımlar 6. bölge teşviklerinden yararlanır


Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri


• Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat İşlemleri


• Yatırım Teşvik Belgesi Onaylandıktan Sonra Alımlar Yapıldıkça KDV  Ve Gümrükten İstisna Olarak Alınmasının Sağlanması , Sisteme Yüklenmesi


• Alım Sonrası Kurumlar Vergisi Avantajından Yararlanılması


• Kapanış İşlemlerinin Yapılması


• Çalışan Personellerin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yararlandırılmaya Başlanması


Teşvik Belgesi Avantajı Örnek


Bursa bölgemiz için otomotiv yan sanayi veya yüksek teknoloji yatırımında 4. bölge teşvik örneği aşağıdaki gibidir.


• Bu Sektör İle İlgili 10 Milyon Tl Yatırım Yapılması Durumunda


•  (4 Milyon Tl İthal Makina Alındığı  Varsayılmıştır)


• KDV Muafiyeti (İnşaat) : Tl (İzahat)


• KDV Muafiyet (Makine) : 1.800.000  Tl


• Gümrük Muafiyeti : 80.000    Tl(%2)


• Kurumlar Vergisi : 3.000.000 Tl(Vio %30)


• SGK İşveren Desteği : 558.446  Tl


  (5 İşçi Dikkate Alınmıştır)6 Yıl Yko %25


• Faiz İndirimi (5 Milyon) : 508.333   Tl


• Toplam : 5.946.779  Tl


teşvik öngörülmektedir


Konuyla İlgili 2023/23 Sayılı SGK Genelgesi


Sosyal güvenlik kurumu tarafından teşvik uygulamaları hakkında 2023/23 sayılı genelge yayımlanmıştır. Yatırım teşvik belgesine bağlı teşviklerle ilgili düzenlemede yapılan genelgede şu hususlara dikkat çekilmiştir;


• Tamamlama Vizesi Yapılmış Olan İşyerlerinden Yatırım Teşvik Belgesindeki Destekten Yararlanmaya Esas Dönemlerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Öngörülen 1, 2, 3, 4, 5 Ve 6 ‘ncı Bölgelerde Kurulu Bulunan İşyerleri İle Hangi Bölgede Kurulu Olduğu Üzerinde Durulmaksızın Gemi İnşa Yatırımlarına İlişkin İşyerlerinde Çalışan Ve Destek Kapsamına Giren Sigortalılara İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin 16322 Sayılı,


• Tamamlama Vizesi Yapılmış Olan İşyerlerinden Yatırım Teşvik Belgesindeki Destekten Yararlanmaya Esas Dönemlerde Sigorta Primi İşveren Hissesi İle Sigorta Primi Desteğinin (Sigortalı Hissesi) Birlikte Uygulanması Öngörülen 6’ncı Bölgede Kurulu Bulunan Veya Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İllerde Bulunan İşyerlerinde Çalışan Ve Destek Kapsamına Giren Sigortalılara İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin 26322 Sayılı, 


kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Fatih Acar

Yeminli mali müşavir

https://www.olay.com.tr/yazar/fatih-acar/yatirim-tesvik-belgesi-ile-saglanan-cok-onemli-avantajlar-1190805