YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Rehberi 

Mükelleflerimiz, Gelir Vergisi Beyan Döneminde Her Bir Gelir Unsuru İçin Hazırlanan Rehber ve Broşürlerden Yararlanabilirler

https://www.gib.gov.tr/node/168195