YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/3 Yayımlandı

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/3 Yayımlandı

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler çerçevesinde; yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/3/2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.