Bağ-Kur’dan Hizmet Kazanmanın Yolları

AHMET METİN AYSOY SGK E BAŞMÜFETTİŞİ

BAĞ-KUR’DAN HİZMET KAZANMANIN YOLLARI


AHMET METİN AYSOY

SGK E BAŞMÜFETTİŞİ


BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarına SGK tarafından aylık bağlanması için gereken sigortalı prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkân sağlayacak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yazımızı BAĞ-KUR’ dan hizmet kazanmak isteyen EYT’lilerin de okumalarında yarar var.

 İşte detaylar:

A-Tescil yaptırmadan prim yatıranlar

1.10.2008 öncesi ticari faaliyeti bulunan bazı sigortalılar; BAĞ-KUR il müdürlüklerinden almış oldukları giriş bildirgesini faaliyetlerine göre kayıtlı oldukları kurum ve kuruluşlara onaylatmadan ve BAĞ-KUR’a kayıt ve tescil işlemlerini yapmadan, söz konusu giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ Kur numarasına prim yatırmış olmalarından ötürü, 1.10.2008 tarihi öncesi sigortalılıkları başlatılamamıştır.

 Bu durumda olan sigortalıların, prim ödeme makbuzlarını SGK’ya ibraz ederek prim ödemelerine göre sigortalılıklarının başlatılmasını talep etmeleri halinde, ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle (1.10.2008 tarih öncesi) sigortalılıkları başlatılacaktır. (2016/20 sayılı Genelge)

Bunun yanı sıra prim ödemesi bulunduğu halde BAĞ-KUR’a kayıt ve tescilini yaptırmayan söz konusu sigortalıların talepleri üzerine primleri kendilerine iade edilmiş olabilir. Bu durumda da iade edilmiş primlerini (5510 sayılı Yasa’nın 89’uncu maddesine göre hesaplanacak tutara göre) SGK’ya geri ödemeleri halinde, ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle (1.10.2008 tarih öncesi) sigortalılıkları başlatılacaktır.

B-Prim borçlarını ödemeyenler

5510 sayılı Yasanın geçici maddelerinde (geçici 17,63, 83, 84) yapılan düzenlemede prim borçları nedeniyle 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının sigortalılıkları durdurulmuş; belirlenen sürede bu borçlarını yapılandırmayan veya ödemeyenlerin, prim borçları silinmiş ve bu borçlara ilişkin sigortalılık süreleri durdurulmuştur.

Söz konusu düzenlemede sigortalılıkları durdurulanların, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırmalarını (ihya) talep etmeleri mümkündür.

İhya (canlandırma) talebinde bulunan kişinin ihya tutarının asgari günlük ücret üzerinden hesaplanmasını istemesi halinde en düşük tutarı ödeyerek hizmetleri canlandırabilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek, eksik ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı yeniden ihya talebinde bulunabilecektir.

C-Meslek odası kaydı geçersiz olanlar

SGK müfettişlerince yapılan denetimlerde, bazı BAĞ-KUR sigortalıların meslek odası kayıtlarının usulüne göre düzenlenmediği belirlenerek, sigortalılık süreleri iptal edilmiştir. Ancak, iptal edilmiş olmasına rağmen, 5510 sayılı Yasanın geçici 54 üncü maddesine göre SGK’ya müracaat edilmesi halinde bu süreleri canlandırma imkanı bulunmaktadır. Kısaca izah etmek gerekirse, 31.12.2013 tarihine kadar primlerini yatırmış olduğunuz sigortalılık süreleri, daha sonra meslek odası kayıtlarında yapılan denetim sonucunda iptal edilmiş olsa da, SGK’ya başvurmanız halinde geçerli sayılacaktır.

 

 ***

DİĞER MAKALELERİ

-AHMET METİN AYSOY'dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

***

YASAL UYARI