Oto Galericiler Dikkat!, KDV Oranı Yüzde 18 Oldu, Uygulama Nasıl Olacak?

EYÜP YÜCELİ Mali Müşavir, Denetçi

OTO VE TRAKTÖR GALERİCİLERİ DİKKAT!, KDV ORANI YÜZDE 18 OLDU, UYGULAMA NASIL OLACAK? 

EYÜP YÜCELİ

Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

[email protected] 

29 Mart 2022 Tarih ve 31793 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 5359 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yeni düzenlemeye gidilmiştir.

5359 Sayılı kararda; 

MADDE 3– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” denilmektedir

Buna göre;

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden galericiler, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldığı ve özel matrah uyguladığı binek otomobillerini tesliminde %18 oranında KDV hesaplayacaktır. 

Diğer yandan; 

-Sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından veya gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinden %18 oranında KDV uygulanarak satın aldığı binek otomobillerini tesliminde %18,

- KDV mükelleflerinden %1 oranı uygulanarak satın aldığı ikinci el binek otomobillerini tesliminde %1, oranında KDV hesaplanmaktadır.

Konuyu bir kaç örnekle detaylandıralım; 

ÖRNEK 1:

İkinci el araç alım satımıyla iştigal eden Efe Otomotiv, 1 Nisan 2022 Tarihinde, Vergi mükellefi olmayan Hüseyin Beyden Gider pusulası ile 300.000-TL'ye aldığı binek otomobili 320.000-TL'ye Ahmet Beye satmıştır. 

1-Efe otomotiv Gider pusulası ile aldığı 300.000-TL'ye KDV uygulamayacak,

2-Efe otomotiv 320.000-TL'ye Ahmet Beye satışında alış bedeli olan 300.000-TL'ye KDV uygulanmayacak,

3-Efe Otomotiv alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka yani elde ettiği kar olan 20.000-TL'ye yüzde 18 KDV uygulayacaktır.

4-Satış faturasında KDV matrahı, KDV oranı ve toplam satış tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.

ÖRNEK 2;

İpek Traktör Galerisi, 1 Nisan 2022 Tarihinde vergi mükellefi olmayan çiftçi İbrahim'den Gider pusulasıyla 400.000-TL'ye aldığı traktörü 410.000-TL'ye Hasan'a satmıştır.

1-İpek traktör, çiftçi İbrahim'e 400.000-Tl için düzenlediği gider pusulasına KDV uygulamayacak,

2-İpek traktör 410.000-TL satış bedelinin 400.000-tl'sine KDV uygulamayacak,

3-Satış bedelindeki 10.000-TL alış satış farkına yani elde edilen kar'a yüzde 18 KDV uygulayacaktır.

4-Satış faturasında KDV matrahı, KDV oranı ve toplam satış tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.

ÖRNEK 3;

Yüceli Ota Galeri, Vergi mükellefi olan ancak oto alım satımı ticaretiyle iştigal etmeyen Köşk Yurdundan fatura ile yüzde 1 KDV oranlı satın aldığı 500.000-TL tutarındaki otomobili, 535.000-TL'ye Diş Hekimine satmıştır.

1-Özel matrah söz konusu olmadığından dolayı Yüceli Oto Galeri, Satış tutarının tamamı olan 535.000-TL'ye yüzde 1 KDV uygulayacak fatura düzenleyecektir

ÖRNEK 4;

İpek traktör galerisi, As traktör galerisinden yüzde 1 KDV oranıyla 700.000-TL'ye satın aldığı ikinci el traktörü 740.000-TL 'ye Emin traktör galerisine satmıştır.

1-Özel matrah söz konusu olmadığından dolayı İpek traktör galerisi 740.000-TL için yüzde 1 KDV oranını uygulayacaktır

Yüzde 18 KDV oranı ile alınan taşıtların satışlarında da satış bedeline yüzde 18 KDV oranı uygulanacak olup, Aradaki farka, yani elde edilen kar'a da yüzde 18 KDV Oranının uygulaması yapılacaktır. 

Ticari araçların alım satımıyla, araç kiralama şirketlerinden alınan araçların KDV oranlarında herhangi bir değişiklik olmayıp, yüzde 18 genel KDV oranı uygulanmaya devam olunacaktır. 

Yüzde 18 KDV uygulaması 1 Nisan 2022 Tarihinde başlayacaktır...

5359 Sayılı Karara buradan ulaşabilirsiniz

Sağlıcakla kalınız

YASAL UYARI