Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında açıklama

İSTANBUL SMMM ODASINDAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU

Değerli Meslek Mensubumuz
 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.01.2020 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar
APHB birleşmesine ilişkin ülke genelinde yapılması gereken iş ve işlemler netlik kazanmaya
başlamıştır.

 Duyuru da; Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması
ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ
hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiş olup, 5018
sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde
faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak
üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi
alınmayacaktır.

 İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri
olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil
bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.
Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin
2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları
gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2
adresinden ulaşılabilir.

Bu açıklama ile,

a. Ocak / 2020 tarihinden itibaren sigortalıların prim esas kazançları ile birlikte kesilen
vergilerin matrahlarını Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda yetkili
vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

b. 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil
kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak
işaretlenenler) ise eskiden olduğu gibi bildirimlerini e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet
belgesi ile yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

09.01.2020

Saygılarımla,
Yücel Akdemir
Başkan

***

2020 YILI MUHASEBE, VERGİ, BORDRO, SOSYAL GÜVENLİK PARAMETRELERİ

-Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 

-2020 yılında geçerli olan doğum sonrası yarım çalışma ödeneği 

2020 YILI MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

2020 YILI VERGİ TAKVİMİ  (GELİR İDARESİ)

2020 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

- 2020 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

2020 YILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER

-2020 YILI VERGİ BEYANNAMELERİNDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

-"E-ARŞİV FATURA" DÜZENLEME REHBERİ

-2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 


MuhasebeDR.Com
TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

-MUHASEBE HABERLERİ 

-MUHASEBE MAKALELERİ

-SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ

-SİGORTA MAKALELERİ

-STAJ-STAJYER HABERLERİ

-ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

PRATİK BİLGİLER

-EKONOMİ HABERLERİ

-VERGİ HABERLERİ