2019 Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesi

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer 


***

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN 01.01.2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)

31 Aralık 2018 tarihli, 30642 sayılı 3. mükerrer Resmî gazete

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN 01.01.2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE için tıklayınız 

-2019 YILI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI için tıklayınız 

***

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

TEBLİĞLER


––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)

––  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

M.YUSUF BAYGIN
MuhasebeDR EDİTÖRÜ