2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

-TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 34; 2019 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.


TÜRMOB 

***