Hangi Araçların Alım-Satımında Aynı KDV Oranı Uygulanacak?

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız DenetçiKullanılmış araç alım satımı işiyle iştigal eden vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren "satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulaması"  gündemdeki yerini hala korumaktadır.

Önceki yazılarımda konuya değinmeme rağmen çok fazla soru gelmektedir. Zamanım elverdiğince cevaplandırmaya çalıştığım sorulardan birini aydınlatıcı olması hasebiyle sizlerle paylaşmak istiyorum; 

"Üstad adım  FERİT KAHRAMAN Mersin'de  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK işiyle iştigal etmekteyim, muhasebedr.com  sitesindeki yazınızı okudum eğer müsaitseniz bir sorum olacak bir çok meslektaşımla tartışmamıza rağmen bir konuda tam olarak bir karar veremedik 

Şimdi benim 2.el sadece ticari araç alım satımı yapan bir galerici mükellefim var. Sorum şu bu mükellefin 1 Temmuz 2019 tarihinden önce  yüzde 1 KDV oranı ile almış olduğu KAMYONU 1 TEMMUZ 2019 Tarihinden sonra satarsa keseceği faturadaki KDV oranı yüzde 1 girdiği için yüzde 1 mi olacak yoksa yüzde 18 mi olacaktır? Şimdiden teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim 

Sayın KARAMAN'ın sorusuna cevap vermek için öncelikle konuya ilişkin yayımlanan 845 Sayılı CUMHURBAŞKANI KARARI'na bakalım. 

Karar ne diyor? “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.”


(I) SAYILI LİSTE 
.........
             9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
             "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

ŞİMDİ DE KONUYA İLİŞKİN Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca YAYIMLANAN AÇIKLAYICI TEBLİĞE BAKALIM; 


MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi


Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacaktır.

ŞİMDİ SAYIN MESLEKTAŞIMIZIN SORUSUNA CEVAP VERELİM

Soruya konu KAMYON,  her ne kadar indirimli KDV uygulanan dönemde yüzde 1 KDV oranı ile alınmış olsa da yukarıdaki KARARLARA göre 1 TEMMUZ 2019 Tarihinden sonra satışında GENEL KDV, yani YÜZDE 18 KDV oranı uygulanarak FATURA düzenlenmesi gerekmektedir.

Zira ilgili kamyon 845 Sayılı Kararda ve açıklayıcı TEBLİĞ'de belirtilen listedeki ARAÇLAR arasına GİRMEMEKTEDİR.

Esen kalınız...