İzleyen Yıl Gelen Faturadaki KDV İndirimi

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com


-GİDER KABUL EDİLMEYEN FATURANIN KDV'Sİ İNDİRİLEBİLİR Mİ? İŞTE DANIŞTAY KARARI

-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN GİDERİN KDV'SİNİN DE İNDİRİLEMEYECEĞİNE DAİR İŞTE GELİR İDARESİ ÖZELGESİ

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanununa 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı TC Resmi Gazetede yayınlanan 23 seri no.lu KDV tebliği ile yapılan düzenleme ile ertesi yıl sonuna kadar gelen ve bir önceki yıla ait faturalar kayıtlara alınmak sureti ile, faturadaki Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılabileceği düzenlemesi yapılmıştır.

Daha önce yazdığım makalemde geç gelmenin makul bir süre içinde (ertesi yıl nihai beyanname  verilme süresi ne kadar) olması bazı sıkıntıların önüne geçebileceği, çünkü süre uzadıkça  faturayı kayıt etmede çeşitli tereddütler yaşanacağına değinmiştim. 

 

Konu tartışılmaya başlandı .Yeni bir düzenleme olması sebebi ile mükellefler ile meslek mensupları böyle bir işlem ile karşılaşmadıkları için uygulamanın nasıl yapılacağı yönünde kafaları biraz  karıştı..

Çünkü, Mali müşavirlerin  yıllardır yaptığı kayıtlarda, faturayı ihtilaflı bulduğu hallerde, gider yazmadıkları zaman KDV sinide indirim yapmayan Genel bir  uygulamaları  mevcuttur. Yanlarında çalışan veya stajyer olarak yetişen arkadaşlara  bu durumu da sıkı sıkıya tembih etmişlerdir.

 

23 seri no.lu Tebliğ ile yapılan Yeni düzenleme sonucu yapılan kayıtlamada her zaman DÖNEMSELLİK ilkesi gereği bir şüphe olacağı kuşkusuzdur.

Yapılan denetim ve kontrollerde Gider kabul edilmemesi durumunda ise, işler biraz daha karışacaktır.

Bunun sebebi de indirilemeyecek KDV tanımının olduğu madde olmaktadır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/(d) maddesinde  yer alan indirim yapılamayacak KDV açıklanmış olup, Madde metni aşağıdaki gibidir.

 

30 madde :İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi." İndirilemez. 

Ayrıca, 23.06.2010 tarih KDV-57  / 2010-5 …..60 Seri no.lu KDV sirkülerinin

8 maddesi …DİĞER HUSUSLAR  bölümünün de ise,

8.1 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemez. Yer almaktadır.

 

Bir özelgede ise,

GİB Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

18/7/2013 tarihli 16700543-130-40 no.lu özelgesinde

………………

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (d) bendinde de; Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

            hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacağından, ... San. ve Tic. A.Ş.'nin örtülü kazanç yoluyla firmanıza finansman hizmeti sağladığı gerekçesiyle düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca ödenen ve firmanıza yansıtılan KDV nin firmanızca indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Danıştay 9. Daire 2010/1249 E., 2010/5247 Kararında ise,

……………..

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41'inci maddesinin 1'inci fıkrasının 7 numaralı bendinde "Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50'sinin (Bakanlar Kurulu, bu oranı %100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir)" gider olarak gösterilmesinin kabul edilmeyeceği belirtilmiş, aynı hüküm 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11'inci maddesinin (ı) bendinde benzer şekilde tekrarlanmıştır. Anılan 193 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 90/1081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran "sıfır" olarak tespit edilmiştir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30'uncu maddesinin (d) bendinde de Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmeyeceği düzenlenmiştir. ………….Denilerek maddeye  atıfta bulunulmuştur.

 

SON SÖZ :

        Geç gelen faturaların İNCELEME SONUCU gider olarak kabul edilmemesi yönünde Rapor yazılması halin de, mükelleflere indirilen KDV sebebi ile tenkit gelebileceği, mükelleflerinde itilafları aşmak için Yargı da Dava konusu yapmasına sebep olacağı gözükmektedir.

Elektronik gelişmeler sonucu (e-fatura) uygulamasının olması, ayrıca çok yaygın kargo servisleri, Gelişmiş Muhasebe programları (mükellefe hesap mutabakatını mail gönderen)  , Fax, Mail, Cep telefonları ayrıca Form BA-BS mutabakat yazıları vs vasıtası ile Faturalar zamanında mükelleflere/Mali müşavirlere  ulaşması dileğimiz olup,

Umarım Mali müşavirleri ertesi yıl gelen fatura ile uğraşmak  kayıt ve bildirim yapmak zorunda bırakılmaz. 

Saygılarımla


DİĞER YAZILARI  

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI