TÜRMOB; Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu

Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından yapılan duyuru aşağıdadır:

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş'ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir. Değişiklik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve
tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


TÜRMOB 

***M.YUSUF BAYGIN
MuhasebeDR EDİTÖRÜ