BÜTÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan, bütün vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler bulunmaktadır...

Bu günkü yazımızın konusunu ise  “E-ARŞİV FATURA” uygulaması  oluşturmaktadır...

-E-arşiv fatura nedir?
-E-arşiv faturayı hangi vergi mükellefleri düzenlemek zorundadır?
-E-arşiv fatura nasıl kesilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi mükelleflerinin belge ve bilgilerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve saklanması için yeni düzenlemeler yapmıştır.

Yeni uygulamaların tamamına geçmeden önce konumuza devam edelim;

e- Arşiv Fatura nedir?
E-arşiv fatura;  Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 Sıra No'lu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır 

-”E-ARŞİV FATURA”YI KİM NASIL UYGULAYACAK?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 

-Yani bir vergi mükellefi başka bir vergi mükellefine 5 Bin Lira ve üzeri her satışı için,
-Vergi mükellefi olmayanlara 30 Bin Lira ve üzeri her bir satışı için "e-ARŞİV FATURA"sı düzenlemek zorunda olacaktır.

E-Arşiv faturası, şu an itibariyle test yayınında olan https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/  internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile girilerek düzenlenecektir. (e-arşiv fatura test uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz)

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen yeni uygulamalara kısaca değinecek olursak; 

-e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğu,

-e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda bulunduğu,

-e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak  Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu olduğu, 

-Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacakları,

-Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda kalacakları, 

-Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebileceği,

-Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildiği,

-Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu,

-Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu,

-E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirildiği görülmektedir.


Esen kalınız...