Kooperatif Hissesinin Satışında Bir Ayrıntı

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİBazen üyelerinin  ömrü  dahi yetmeyen kooperatiften Mülk edinmenin yerine , Toplu Konutların tercih edilmesi,  kira öder gibi alınıp hemen oturulan projelerin olması,  Bankalardan çekilen uzun vadeli Konut kredileri ile konut sahibi olmak yaygınlaşmıştır..     

Kooperatifte üyeliği devam ederken vefat eden üyenin yerine mirasçıları geçmektedir. Ancak mirasçılar aralarında anlaşarak üyeliği satmak istemeleri halinde,  vergilendirme bakımından bir ince ayrıntı bulunmaktadır. 

Satışın Vergilendirilmesi 

Bilindiği üzere  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 maddesindeki  ‘’’ değer artış kazançları’’  tarif edilmiş, anılan maddenin  6 ncı fıkrası parantez içi hükmün de  ise;  
(ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) denilmek sureti ile MİRAS  yolu  ile edinilen  kooperatif hissesinin satışı vergiden  istisna  tutulmuştur.  
Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var.  Açıklamaya çalışalım 
Mirasın İntikalinden Sonra   Kooperatife  mirasçılar tarafından  Sermaye katılım payı ödemesi (yani taksit, sonradan çıkan işler için ödemeler ) Yapılmış ise o zaman vergilemede değişmiş olacaktır. 

Şöyleki;  
Yapılan ödemeler İVAZLI iktisap kabul edilecektir. 
İvazlı İktisap kabul edilmesi nedeni ile, Kat İrtifakı tapuya tescil işlemi sonucu yeni bir  iktisap tarihi olarak kabul edilecektir.
Hissenin  (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere  04.04.2007) beş yıl içinde) satılması halinde, değer artış kazancı  söz konusu olabilecektir. 

Değer Artış Kazancı olup olmadığının   hesaplanması ise şöyle olacaktır. 
Satıştan elde edilecek kazancın İVAZLI iktisaba TEKABÜL EDEN  (sonradan yapılan ödemelere isabet eden ) tutarından, Yapılan harcamaların maliyet artırımı yapılmış tutarı düşülecek olup,

Kalan  olumlu tutar Değer Artış Kazancı olarak kabul edilecek olup,   2019 yılı için belirlenen 14.800 TL lik  istisnayı aşıyorsa, aşan kısım beyana tabi  olacaktır.  (1)

 Son Söz  , 

Miras kalan Kooperatif hissesinin satılması   düşünülüyorsa  ve  ‘’Nasıl olsa miras kaldı’’, ‘’ivazsız iktisap’’, ‘’ vergiden muaf’’  diye yorumlama yapılmadan önce bir MALİ MÜŞAVİR den yardım alınması ve yapılan ödemelerin ayrıntılı olarak  anlatılması,  mirasçıların yararına olacaktır. 

Saygılarımla, 

Kaynak (1) : 22.08.2012 tarih GİB 4.34.18.01-160(1-2012/5-1.10.5791)-2658 sayılı özelgesi 
             (2)  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 14.08.2012 tarih ve 762 sayılı özelge de,