KGF kapsamindaki kredi ve teminat mektubunda işlem komisyonuna dikkat

MEMDUH ÖZCAN SMMM, Denetçi

KREDİ GARANTİ FONU KAPSAMINDA KULLANILAN KREDİ VE TEMİNAT MEKTUPLARInda

işlem KOMİSYONLARINA DİKKAT


MEMDUH ÖZCAN

SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com
 

·         Başta  gelecek  vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.

·         Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile tüm KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini sağlayan, Türkiye için  bir finansal destek kurumu olmak

Amacı ile kurulan Kredi Garanti Fonu (KGF) , Kuruluşundan bugüne kadar işletmeleri finansal açıdan destekleyen  krediler   sağlamıştır.

Kullanılan Hazine destekli krediler,

·         Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektupları,

·          Diğer tüm nakit ve Gayri nakit kredilere ilişkin kefalet karşılığı kredilerdir.    

Kredi Kullanan işletmeler ticari ihtiyaçlarına göre  zaman zaman kullandıkları KGF kredilerinde değişiklik talepleri olabilmektedir.  Bunlar 

·         Taksit yapılandırması

·         Ödeme Planı değişikliği

·         Temdit

·         Tüm yapılandırma

·         Teminat mektubu Süre uzatım gibi taleplerdir. 

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve Gayri nakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanmaktadır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet Kullanım için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (on binde üç) komisyon tahsil eder.

 Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ ye ödenecek komisyon (on binde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.(1) 

Bir Örnek vermek gerekir se ; 

İşletme KGF kefalet destekli kullandığı kredi limitinden 2 yıl süreli 3.000.000 TL lik Teminat Mektubu nu 01.09.2017 tarihinde bankasından alarak Tedarik çi firmasına vermiş,  2019 ve devam eden yıllarda planlanan iş programı çerçevesinde tedarikçi den mal ve hizmet alımı devam edeceği gerekçesi ile  Teminat mektubunun süresinin uzatılmasına karar vermiştir.  

Firma süre uzatım  dilekçesini bankaya verecek ve komisyon için  banka hesabında (3.000.000 x % 1) 30.000.00 TL  bulundurmak zorundadır.

Ödenen komisyon KGF komisyonu olarak KGF hesaplarına Banka tarafından aktarılacak Banka’ nın  kendi komisyonu  ayrıca anlaşılan oran da firmadan (yıllık –dönemsel –üç ayda bir) tahsil edilecektir.

Örneğe dönecek olursak banka komisyon oranı da % 2 olarak anlaşıldığın da  (3.000.000 x % 2) 60.000.00 TL firma Yıllık banka komisyonu ödeyecektir.

SONUÇ  ;

            İşletmeler  KGF destek/kefalet li krediler kapsamında kullandıkları krediler ile teminat mektupları nda  değişiklik  yapmak istediklerin de  komisyonu hesap etmeleri , vade yaklaştıkça  Finansal Ödeme tabloların da gerekli ödeneği ayırarak tedbir almaları yararlarına olacaktır. 

Saygılarımla,

Kaynakça : 1- http://www.kgf.com.tr 

-YASAL UYARI

DİĞER YAZILARI  

-Şahıs Arsaları Satışında Özellikli Bir Durum 

-Mali Sıkıntı İçerisinde Olan Şirketlere Yeni Bir Kolaylık 

-KAYNANA VERGİSİNİ UNUTMAYALIM 

-İşçinin Tutuklanması Halinde İş Akdinin Feshi

-KİRA GELİRİ  ELDE EDENLER ORTODONTİ  HARCAMALARINI BEYANNAMEDEN İNDİREBİLİRLER Mİ ?

-MİRAS YOLU İLE İNTİKAL EDEN KOOPERATİF HİSSESİNİN SATIŞINDA BİR AYRINTI

-DİKKAT! HUZUR HAKKI ÖDEMESİ HUZURUNUZU KAÇIRMASIN!

-İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

 

 

Kaynakça :

1-    http://www.kgf.com.tr