2023 YILI MUHASEBE - VERGİ - SİGORTA ÇALIŞMALARI

2023 Yılı Muhasebe, Vergi, Sigorta Parametreleri

2023 YILI MUHASEBE - VERGİ - SGK ÇALIŞMALARI 

10.01.2023 

***

-2023 VERGİ UYGULAMALARI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

-01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

- Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar (SGK Genelgesi 2023/3) 

-2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI 

-2023 SOSYAL GÜVENLİK PRATİK BİLGİLER REHBERİ 

-2023 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER 

-2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TUTARLARI

- 2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

-MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

-  Devam edecek...

***

HAZIRLAYAN; 

M.YUSUF BAYGIN

MuhasebeDr.com

EDİTÖR

[email protected] 

-YASAL UYARI-